VISJONER av Kjersti Alveberg. Danseren og koreografens største og viktigste produksjoner. Press Forlag.
NORSK & UNORSK. Kokebok, utgitt på Aschehoug Forlag. Tekst Anse Kjersem. Foto Anne Manglerud.